მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


Seltame 2018


 

კონფერენციის პროგრამა 2018  

კონფერენციის თეზისები 2018

სტატიების კრებული 2018

 

 

კონფერენციის მუშაობის განრიგი

 

15 თებერვალი

10.00 - რეგისტრაცია

11.00-11.30 - კონფერენციის გახსნა

11.30-13.00 - პლენარული სხდომა

13.00-14.00 - სადილი

14.00-16.00 - სექციური მუშაობა

 

16 თებერვალი

10.00-11.30 - პლენარული სხდომა

11.30-12.00 - შესვენება (ყავა, ჩაი)

12.00-14.00 - სექციური მუშაობა

14.00-15.00- სადილი

15.00-17.00- სექციური მუშაობა

 

17 თებერვალი

10.00-11.30 - პლენარული სხდომა

11.30-12.00 - შესვენება (ყავა, ჩაი)

12.00-14.00 - სექციური მუშაობა

14.00-15.00- სადილი

15.00-17.00- სექციური მუშაობა

17.00-17.30 - კონფერენციის დახურვა

 

რეგლამენტი:

მოხსენება - 15 წუთი

დისკუსია - 5 წუთი

 

მისამართი:

თსუ პირველი კორპუსი

ჭავჭავაძის გამზ. N1

 

კონფერენციის სამუშაო ენებია

ქართული და ინგლისური.


რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები