მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


ორგანიზატორები:


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო);

ტარტუს უნივერსიტეტი (ესტონეთი);

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (საქართველო).

 

კონფერენცია დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 

 

პროექტის ხელმძღვანელი: გიული შაბაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.

პროექტის თანახელმძღვანელები: კერსტი ლაპაიოე, დოქტორი, ტარტუს უნივერსიტეტი, უცხოური ენებისა და კულტურების კოლეჯის დირექტორი, ესტონეთი. შალვა ტაბატაძე, განათლების მეცნიერებების დოქტორი, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის ხელმძღვანელი.

პროექტის კოორდინატორი: კახა გაბუნია, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 

სამეცნიერო კომიტეტი:  პროფესორი ოლივიე მენცი, დოქტორი ეკატერინა პროტასოვა, პროფესორი ვილია თარგამაძე, ლიგიტა გრიგულე, დოქტორი კერსტი ლაპაიოე, დოქტორი პილე პოიკლიკი, ინგა პავულა, პროფესორი ნანა გაფრინდაშვლი, პროფესორი დარეჯან თვალთვაძე, პროფესორი მანანა რუსიეშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი რუსუდან დოლიძე, ფილოლოგიის დოქტორი იზაბელა პეტრიაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი ეთერ ღვინერია, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი კახა გაბუნია, ფილოლოგიის დოქტორი გიული შაბაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი ნინო შარაშენიძე, ფილოლოგიის დოქტორი ნათია გორგაძე, ფილოლოგიის დოქტორი ქეთევან გოჩიტაშვილი.

 

საორგანიზაციო კომიტეტი: ნინო კვირიკაშვილი (თსუ), თეა თათეშვილი (თსუ), კეტლინ ლეჰისტე (ტარტუს უნივერსიტეტი).


რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები