მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


მნიშვნელოვანი თარიღები:


თეზისები მიიღება 2023 წლის 10 აგვისტომდე.

თეზისების რეცენზირების შედეგები გამოგეგზავნებათ 2023 წლის 12 აგვისტომდე.

 


რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები