მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


მნიშვნელოვანი თარიღები:


თეზისები მიიღება 2021 წლის 15 აგვისტომდე.

ინფორმაციის მიღება თეზისების რეცენზირების შედეგების შესახებ: 4 სექტემბერი, 2021 წელი.

 

დაგვიანებით გამოგზავნილი თეზისები არ მიიღება.


რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები