მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


რეგისტრაცია


თეზისების წინასწარი გადმოგზავნა:  15 დეკემბერი, 2017 წელი;

თეზისების ატვირთვა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: www.seltame.ge

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა თეზისები უნდა გამოაგზავნონ როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენებზე.

 

მნიშვნელოვანი თარიღები

თეზისების გაფორმება


რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები