მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


რეგისტრაცია


კონფერენციის თეზისები გთხოვთ გამოაგზავნოთ არაუგვიანეს 2023 წლის 10 აგვისტოსი. 

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა თეზისები უნდა გამოაგზავნონ როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენებზე.

 თეზისები უნდა დარეგისტრირდეს საიტზე:  seltame.tsu.ge (მარჯვენა მხარეს მოცემულია სარეგისტრაციო ფანჯარა.

თეზისები გადაირჩევა. საკონფერენციოდ მიიღება სამეცნიერო კომიტეტის რეცენზირების შედეგად შერჩეული მოხსენებები.

 

მნიშვნელოვანი თარიღები

თეზისების გაფორმებარეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები