მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


ჩვენ შესახებ:


 

ორგანიზატორები:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო);

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (საქართველო);

ვილნიუსის უნივერსიტეტი (ლიეტუვა);

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი (საქართველო).

 

კონფერენცია დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ  (გრანტის ნომერი - NMG-ISE-23-865)

 

პროექტის ხელმძღვანელი: გიული შაბაშვილი (თსუ, საქართველო).

პროექტის თანახელმძღვანელები: ვილია თარგამაძე, (ვილნიუსის უნივერსიტეტი, ლიეტუვა);  შალვა ტაბატაძე (სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, საქართველო).

პროექტის კოორდინატორი: თეა თათეშვილი (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი).

 

სამეცნიერო კომიტეტის თავმჯდომარე: თსუ ასოცირებული პროფესორი კახა გაბუნია

სამეცნიერო კომიტეტის წევრები:

 • პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);
 • პროფ. დარეჯან თვალთვაძე (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);
 • პროფ. რამაზ ქურდაძე (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);
 • ასოც. პროფესორი გიული შაბაშვილი (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);
 • პროფ. მანანა რუსეიშვილი (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);
 • ასოც. პროფესორი რუსუდან დოლიძე (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);
 • ასოც. პროფესორი  ნინო შარაშენიძე (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);  
 • ასოც. პროფესორი კახა გაბუნია (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);
 • შალვა ტაბატაძე (cciir);
 • მარინე ბერიძე (სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი);
 • ქეთევან გოჩიტაშვილი (თსუ ენების ცენტრი);
 • ნინო ბერიკაშვილი (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი);
 • პროფ. რომა კრიაიჩიუნიენე (ვილნიუსის უნივერსიტეტი);
 • ასოც. პროფესორი ინა სამოილიუკევიჩი (ვილნიუსის უნივერსიტეტი);
 • ასოც. პროფესორი ლინა ინჩიურაიტე-ნორეიკიენე (ვილნიუსის უნივერსიტეტი);
 • ასოც. პროფ. დოქტორი სიმონა კონტრიმიენე (ვილნიუსის უნივერსიტეტი);
 • ასოც. პროფ. დოქტორი სვეტოზარ პოსტიჩი (ვილნიუსის უნივერსიტეტი);
 • ასისტენტ პროფესორი ოვიდიუ ივანკუ (ვილნიუსის უნივერსიტეტი);
 • ასისტენტ პროფესორი ადამ მასტანდრია (ვილნიუსის უნივერსიტეტი).

 

საორგანიზაციო კომიტეტი: თეა თათეშვილი (თსუ), შოთა ბარბაქაძე (თსუ), ელენე ჯაჯანიძე (CCIIR), თამარ ანთაძე (CCIIR),  მარიამ ქართველიშვილი, მამუკა ჭეიშვილი


რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები