მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


SeLTAME 2021


 კონფერენციის პროგრამა 2021 

 

კონფერენციის მუშაობის განრიგი:

29 სექტემბერი  30 სექტემბერი

10.00-10.50 - კონფერენციის გახსნა

11.00 -13.00 - პლენარული სხდომა

13.00-14.00 - შესვენება

14.00-16.30 - სექციური მუშაობა      

16.30-17.00- შესვენება

17.00-19.00 - სექციური მუშაობა       

10.00-12.00 - პლენარული სხდომა

12.00-12.30 - შესვენება

12.30-14.30 - სექციური მუშაობა

14.30-15.00 - შესვენება

15.00-17.00- სექციური მუშაობა

17.00-17.30- შესვენება

17.30-19.30- სექციური მუშაობა

19.30-20.00 - კონფერენციის დახურვა

 

რეგლამენტი:

მოხსენება - 15 წუთი

დისკუსია - 5 წუთი

 

კონფერენციის სამუშაო ენები:

ქართული და ინგლისური.

 

კონფერენცია ტარდება ვირტუალური ფორმატით.

ინფორმაცია კონფერენციაზე დასასწრებად:
https://zoom.us/j/4643931405?pwd=cW43YjNYSEdaNXd6dWZaSys0VVN0Zz09

Meeting ID: 464 393 1405
Passcode: 680684

ვიდეო ინსტრუქცია - როგორ შევუერთდეთ სექციას

 
29.09.21 11.00-13.00 პლენარული სხდომა
30.09.21 10.00-12.00 პლენარული სხდომა
სექციური მუშაობა
 

სექცია 1

Zoom

breakout room

Section 1

სექცია 2

Zoom

breakout room

Section 2

სექცია 3

Zoom

breakout room

Section 3

სექცია 4

Zoom

breakout room

Section 4

29.09.21

14.00-16.30

სესია 1

Zoom

breakout room

Section 1

სესია 1

Zoom

breakout room

Section 2

სესია 1

Zoom

breakout room

Section 3

სესია 1

Zoom

breakout room

Section 4

17.00-19.00 სესია 2

Zoom

breakout room

Section 1

სესია 2

Zoom

breakout room

Section 2

სესია 2

Zoom

breakout room

Section 3

სესია 2

Zoom

breakout room

Section 4

30.09.21 12.30-14.30  სესია 1

Zoom

breakout room

Section 1

სესია 1

Zoom

breakout room

Section 2

სესია 1

Zoom

breakout room

Section 3

სესია 1

Zoom

breakout room

Section 4

15.00-17.00 სესია 2

Zoom

breakout room

Section 1

სესია 2

Zoom

breakout room

Section 2

სესია 2

Zoom

breakout room

Section 3

სესია 2

Zoom

breakout room

Section 4

17.30-19.30 სესია 3

Zoom

breakout room

Section 1

სესია 3

Zoom

breakout room

Section 2

სესია 3

Zoom

breakout room

Section 3

სასწავლო

რესურსების

პრეზენტაცია

           
30.09.21 19.30-20.00 კონფერენციის დახურვა

რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები