მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


საკონტაქტო ინფორმაცია:


შეკითხვების შემთხვევაში მოგვმართეთ:  seltame@tsu.ge

 

საკონტაქტო პირები:

გიული შაბაშვილი (თსუ)

ნინო კვირიკაშვილი (თსუ)

თეა თათეშვილი (თსუ)

კეტლინ ლეჰისტე (ტარტუს უნივერსიტეტი) katlin.lehiste@ut.ee


რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები