მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


ორგანიზატორები:


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო);

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (საქართველო).

ვილნიუსის უნივერსიტეტი (ლიეტუვა)

 

პარტნიორი ორგანიზაციები:

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი;

შერიგების და თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი;

განათლების და მეცნიერების სამინისტრო.

 

 

პროექტის ხელმძღვანელი: გიული შაბაშვილი (თსუ, საქართველო).

პროექტის თანახელმძღვანელები: ვილია თარგამაძე, (ვილნიუსის უნივერსიტეტი, ლიეტუვა);  შალვა ტაბატაძე (სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, საქართველო).

პროექტის კოორდინატორიკახა გაბუნია (სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი,  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი).

 

სამეცნიერო კომიტეტი:  რომა კრიაუჩიუნიენე (ლიეტუვა), სვეტოზარ პოშტიჩი (ლიეტუვა), ეკატერინა პროტასოვა (ფინეთი),  ინგა პავულა (ლატვია),  ირმა გრძელიძე, მარიკა ოძელი, მარინე ბერიძე, ნინო ბერიკაშვილი, ნინო გურგენიძე, ნანა გაფრინდაშვლი, დარეჯან თვალთვაძე, მანანა რუსიეშვილი, რუსუდან დოლიძე, იზაბელა პეტრიაშვილი, ნინო შარაშენიძე, ნათია გორგაძე, ქეთევან გოჩიტაშვილი, გიული შაბაშვილი, შალვა ტაბატაძეკახა გაბუნია (საქართველო).

 

საორგანიზაციო კომიტეტი: თეა თათეშვილი (თსუ),  ნინო კვირიკაშვილი (თსუ), შოთა ბარბაქაძე (თსუ), ელენე ჯაჯანიძე (CCIIR), თამარ ანთაძე (CCIIR),  ეკა აბაშიძე (TPDC), მარიამ მანჯგალაძე (კუ).

 


რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები