მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების
კონტექსტში


SeLTAME 2023

ISSN 2720-7803


 
 

2023 წლის 10-12 სექტემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო), ვილნიუსის უნივერსიტეტი (ლიეტუვა), მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (საქართველო) აწყობს მეხუთე საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე:

 

მეორეენისსწავლა/სწავლებამულტილინგვურიგანათლებისკონტექსტში.

 

კონფერენციის მიზანია, განიხილოს და ერთიან კონცეფციად ჩამოაყალიბოს ადგილობრივ და უცხოელ სპეციალისტთა ნააზრევი მეორე ენის სწავლების მიდგომებისა და სტრატეგიების თაობაზე მულტილინგვური განათლების კონტექსტში.

 

კონფერენციის სამუშაო თემები და სექციები:

  • მულტილინგვური განათლების თეორია და პრაქტიკა; ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლება (CLIL);
  • ენობრივი პოლიტიკის დაგეგმვა და მისი მნიშვნელობა მულტიკულტურული განათლებისა და მეორე ენის სწავლების თვალსაზრისით;
  • მეორე / უცხო ენის სწავლა / სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები;
  • ელექტრონული / დისტანციური სწავლების ასპექტები და მულტიმედია მეორე ენის სწავლა/სწავლების კონტექსტში;
  • ინტერკულტურული / მულტიკულტურული განათლების ასპექტები;
  • მრავალფეროვანი კლასის მართვა და ენის სწავლება;
  • ენის სწავლების სოციოკულტურული და პრაგმატული ასპექტები.

საპანელოპრეზენტაციები: სასწავლო მასალები და დამატებითი წყაროები.

 

თეზისებისმიღების ბოლო ვადა:2023 წლის 1 აგვისტო

დასტური მონაწილეობის შესახებ: 2023 წლის 10 აგვისტო 

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა თეზისები უნდა გამოაგზავნონ როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენებზე.

თეზისები უნდა დარეგისტრირდეს საიტზე:  seltame.tsu.ge (მარჯვენა მხარეს მოცემულია სარეგისტრაციო ფანჯარა).

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: seltame@tsu.ge


 

 


რეგისტრაცია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კონტაქტი | საავტორო უფლებები